Místní inzerce
Poslední inzeráty:firma Novák

prodej kuřic 17.5.2013
VYKUPUJI STARÉ ZAVAŘOVACÍ ZINKOVÉ HRNCE A STARÉ ZINKOVÉ NÁDOBY !

TELEFON : 777969442 (PŘIJEDU)
Obec Chlumany je partnerem projektu :

Sportovně rekreační centrum Ledce
PRONAJMU DŘEVĚNÝ STÁNEK vhodný na trhy.

Stánek je velmi jednoduše složitelný jednou osobou

a je včetně plachty.

Cena 250,- Kč na den.

Bližší informace : 723215304
PRODEJ UHLÍ V HUSINCI
Všechny inzeráty zde
Odkazy
psmv pnv spov prirodnizahrada pov spov sumava.originalni
Obec provozuje
kybychlumansky_trh
Chlumanský trh > Chlumanský trh - Informace

Chlumanský trh - Informace

Všeobecné informace

 • Dle provozního řádu může na Chlumanském trhu prodávat každý, kdo přichází s nabídkou potravin vypěstovaných v našem regionu či blízkém okolí, biopotravin a potravin pro zdravý životní styl. Vítáni jsou také prodejci místních pochutin a výrobků.
 • Na trzích mohou jednotlivci prodávat zemědělské plodiny, ovoce apod. bez živnostenského listu do zisku 10 000 Kč/rok. Pokud jde o soustavnou činnost, je třeba se poradit na Živnostenském úřadě v Prachaticích o případné registraci živnosti.
 • U osob, které nejsou podnikateli s živnostenským oprávněním či výrobou, jsou příjmy (ne zisky) z příležitostného prodeje a příjmy z do výše 20 tis. celkem za rok osvobozeny od daně. Doporučujeme však vést si osobní deník příjmů, aby v případě kontroly finančního úřadu mohl prodejce doložit, že jeho příjmy částku ve zdaňovacím období nepřesáhly (dle §10 odst. 1a) Zákona o daních Pokud jsou tyto částky ve zdaňovacím období (obvykle je to kalendářní rok) překročeny, je třeba podat daňové přiznání.
 • Kritéria umožňující prodej na Chlumanském trhu nejsou striktní, každá nabídka je posuzována zvlášť. Na trzích ale není možné prodávat zboží, které se zaměřením trhů nesouvisí, jako např. běžná kosmetika, levný textil, galanterie apod. Prodejci případných biopotravin musí mít na stánku doklad o certifikaci, který potvrzuje kvalitu
 • Pronájem stánku včetně poplatku za pronájem veřejného prostranství činí dle typu stánku 300,-/200,- Kč za den. Po dohodě je možné přinést stánek vlastní a dále stolek, vozík apod. V tomto případě se platí pronájem za užití veřejného prostranství 100,-Kč/den dle vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Chlumanský trh probíhá každou první sobotu v měsících květen, červen, červenec, srpen a září od 8:00 hodin do 12:00 hodin na prostranství u obecního úřadu. Prodejní místa a stánky jsou k dispozici prodejcům v sobotu od 6,30 hodin.
 • Zájemci o prodej na Chlumanském trhu se musí nejdříve zaregistrovat na Obecním úřadě Chlumanech, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí u starostky obce Ivany Vlkové, telefon 388 329 343, 602 328 400.
 • Prodej na Chlumanském trhu se řídí Provozním řádem, který schválilo zastupitelstvo obce Chlumany Usnesením 2/2010 dne 22.2.2010.

Provozní řád

 1. Cílem Chlumanského trhu je nabídka a prodej čerstvé zeleniny; ovoce; rostlin; potravin a sezónních přebytků ze zahrad (ovoce,zelenina). Dále je to nabídka řemeslných a jiných produktů vlastní výroby z oblasti Prachaticka, Strakonicka a okolí. Trhy jsou zaměřeny výhradně na místní produkty a výrobky.
 2. Pořadatelem Chlumanského trhu je Obec Chlumany. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho.
 3. Na Chlumanském trhu je vyloučen prodej importovaných produktů a výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (vyjma řemesel).
 4. Chlumanský trh se koná každou první sobotu v měsících květen, červen, červenec, srpen, září a říjen v době od 08:00 do 12:00 hodin v prostoru u obecního úřadu.
 5. Organizace prodeje:
  • z prodejních stánků pronajatých k tomuto účelu Obcí Chlumany (nájemné včetně poplatku za použití veřejného prostranství dle platné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obce Chlumany činí dle typu stánku 300 Kč/200 Kč za den vč. DPH) na základě platné přihlášky
  • v případě zvýšeného zájmu prodejců lze použít vlastní prodejní zařízení se sazbou 100,- Kč /den dle platné vyhlášky Obce Chlumany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s předchozím souhlasem Obce Chlumany a po vyplnění registračního formuláře
  • v případě zájmu zajistí Obec Chlumany připojení ke zdroji elektrické energie (sazba 50,- Kč za jedno připojení)
 6. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
 7. Prodejci i návštěvníci Chlumanského trhu jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek, odpady odkládat výhradně do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny.
 8. v době konání Chlumanského trhu lze použít sociální zařízení se zdrojem pitné vody ve společenském sále obecního úřadu

Ivana Vlková
starostka

Provozní řád Chlumanského trhu schválilo zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na veřejném jednání zastupitelstva Usnesením číslo 2/2010 konaného dne 22.2.2010
Za Obec Chlumany je oprávněna jednat ve věcech Chlumanského trhu starostka obce Ivana Vlková a dále zastupitelstvem pověřená osoba.

Obec Chlumany © 2005-2021