Místní inzerce
Poslední inzeráty:



firma Novák

prodej kuřic 17.5.2013




VYKUPUJI STARÉ ZAVAŘOVACÍ ZINKOVÉ HRNCE A STARÉ ZINKOVÉ NÁDOBY !

TELEFON : 777969442 (PŘIJEDU)




Obec Chlumany je partnerem projektu :

Sportovně rekreační centrum Ledce




PRONAJMU DŘEVĚNÝ STÁNEK vhodný na trhy.

Stánek je velmi jednoduše složitelný jednou osobou

a je včetně plachty.

Cena 250,- Kč na den.

Bližší informace : 723215304




PRODEJ UHLÍ V HUSINCI




Všechny inzeráty zde
Odkazy
psmv pnv spov prirodnizahrada pov spov sumava.originalni
Obec provozuje
kybychlumansky_trh
Zařízení obce > Mateřská škola

Mateřská škola

Chlumany 60
384 22 Vlachovo Březí

telefon : 725009880

Marie Chromá
ředitelka MŠ

Lenka Čužnová
učitelka MŠ

Jana Pěstová
kuchařka

1.Poslání MŠ

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb a věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

2.Historie MŠ

MŠ v Chlumanech byla zřízena v roce 1975 a původně sídlila ve dvou bytových jednotkách bytového domu JZD Chlumany a navštěvovalo ji celkem 23 dětí. Od roku 1983 sídlí školka v samostatné budově MŠ, která je součástí komplexu, ve kterém se nachází obecní úřad, knihovna, prodejna potravin a hostinec. V současné době navštěvuje MŠ 14 dětí ve věku od 3 do 6 let.

3.Hlavní program školy

Hlavním programem MŠ je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založené na principech uspokojování potřeb a zájmů rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

4.Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program má název Jaro – léto – podzim – zima – v naší škole je to príma a vznikl na základě Rámcového programu pro MŠ. V rámci výchovného programu MŠ je aplikována ekologická výchova, při níž jsou využívány základní poznatky a vědomosti týkající se vztahů a souvislostí v životním prostředí. Ukázky témat v rámci třídního programu :
Jarní čarování
Léto, léto cos nám přineslo
Malíř jménem podzimek
Zima bílá nevěsta, spoustu sněhu přinesla

5.Přijímání dětí

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. V jarních měsících je každoročně proveden zápis dětí do MŠ. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ.

6.Denní režim MŠ

oddoplán
6:30 otevření MŠ
6:30 8:30 volné hry a činnost dětí rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou individuální, skupinové, společné
8:30 8:45 svačina
8:45 9:30 dopolední činnosti připravené učitelkou MŠ tělovýchovné chvilky
9:30 11:00 pobyt venku využití zahrady MŠ, přírody v okolí MŠ, sportovní hřiště
11:00 11:30 hygiena, oběd
11:30 14:00 odpolední odpočinek
14:00 15:00 odpolední svačina, samostatné aktivity dětí možnost pokračování prací započatých během dne
16:00 uzavření MŠ

Všechny další potřebné informace je možné získat u ředitelky MŠ paní Marie Chromé na výše uvedeném telefonním čísle.

Obec Chlumany © 2005-2021