Místní inzerce
Poslední inzeráty:firma Novák

prodej kuřic 17.5.2013
VYKUPUJI STARÉ ZAVAŘOVACÍ ZINKOVÉ HRNCE A STARÉ ZINKOVÉ NÁDOBY !

TELEFON : 777969442 (PŘIJEDU)
Obec Chlumany je partnerem projektu :

Sportovně rekreační centrum Ledce
PRONAJMU DŘEVĚNÝ STÁNEK vhodný na trhy.

Stánek je velmi jednoduše složitelný jednou osobou

a je včetně plachty.

Cena 250,- Kč na den.

Bližší informace : 723215304
PRODEJ UHLÍ V HUSINCI
Všechny inzeráty zde
Odkazy
psmv pnv spov prirodnizahrada pov spov sumava.originalni
Obec provozuje
kybychlumansky_trh
Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NázevObec Chlumany
2. Důvod a způsob založeníObec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.
3. Organizační strukturaStruktura obce (odkaz na zastupitelstvo obce)
Struktura obecního úřadu (odkaz na základní informace v příloze)
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresaObec Chlumany
Obecní úřad Chlumany
Chlumany 60
384 22 pošta Vlachovo Březí
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObec Chlumany
Obecní úřad Chlumany
Chlumany 60
384 22 pošta Vlachovo Březí
4.3. Úřední hodinyViz. Odkaz kontakt
4.4. Telefonní čísla
Pevná linka +420 388 329 343
Mobil +420 602 328 400
4.5. Čísla faxu
4.6. Adresa internetové stránky
www.chlumany.cz
4.7. Adresa e-podatelny
obec@chlumany.cz
4.8. Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení: 000000-0661610359/0800
6. IČ
00583022
7. DIČCZ00583022
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Viz odkaz Úřední deska
8.2. Rozpočet
Viz odkaz Rozpočet
9. Žádosti o informace
Obec Chlumany
Obecní úřad Chlumany
Chlumany 60
384 22 pošta Vlachovo Březí
10. Příjem žádostí a dalších podání
Obec Chlumany
Obecní úřad Chlumany
Chlumany 60
384 22 pošta Vlachovo Březí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situacíOdkazy na návody na řešení různých životních situací:
  • naleznete na určitých odborech úřadu
  • naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
  • Hasičský záchranný sbor ČR

14. PředpisyViz. Odkaz Úřední deska
14.1. Nejdůležitější používané předpisyPřehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.
14.2. Vydané právní předpisyViz odkaz Úřední deska
15.1. Úhrady za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Viz odkaz Úřední deska
Obec Chlumany © 2005-2020